Referat Generalforsamling 2022

Referat fra Mødestedets generalforsamling 12. marts 2022.

Tilstede. Birger, Charlotte, Lone, Hugo, Maria, Jonas, Maiken, Flemming, Jytte, Christian, Gunvar, Grethe, Bente, Linda, Clas, Merete, Bjarne, Anne Lise.

Referant. Anne Lise Maarup. Dirigent. Flemming Bjerke

Dagsorden.

1. Formandens beretning.

2. Regnskabet for 2019-20-21.

3. Valg til bestyrelsen. Følgende personer er på valg.

Medlemmer Bjarne Christiansen, Mette Nielsen, Clas Sjøberg, Anne Lise Maarup. Suppleant Linda Baarsgaard samt en ledig suppleant post. Revisor Flemming T.H. Bjarke.

4. Kontingent.

5. Evt.

1. Formandens beretning af Birger Schmidt Med et velkommen til alle nye så vel som gl. medlemmer kunne det endelig lade sig gøre at holde en generalforsamling på forsvarlig vis. Aktiviteterne for de 3 år har fordelt sig på fredagscafeer, fester, møder, fordrag, udstillinger, teater, koncerter, og udlejninger, hvilke fint fremgår af regnskabet. Grundet risikoen for smitte med coronavirus var aktiviteterne i 2020 reduceret en del. Beretningen blev godkendt.

2.Regnskabet for 2019-20-21 fremlagt af kasserer Lone Matthiesen. Lone gennemgik nogle af de enkelte poster i regnskabet. Mødestedet har hvert år haft overskud og derfor mulighed for henlæggelse til en tagrenovering. Denne henlæggelse er nu i 2021 regnskabsåret på 200.000 kr. Der blev spurgt ind til hvornår denne renovering skulle foretages. Lone svarede,at mødestedet ikke har penge nok til en hel tagkonstruktionsrenovering, hvilket der sandsynligvis er behov for, og det ekstremt høje prisniveau på materialer p.t. gør at det vil være mest fornuftigt at se tiden lidt an. Denne tid kan bruges til at få en præcis vurdering af renoveringen og omkostningerne herved. Regnskabet blev godkendt.

3. Valg til bestyrelsen. Alle modtog genvalg. Peter Kjeldgaard Jensen blev valg til den ledige suppleantpost.

4.Kontingentet blev vedtaget at være uændret. Altså 200 kr. pr. husstand.

5.Evt. Flemming B foreslog, at nogle fredagscafeerne måske kunne ændres m.h.t. tidspunkt og indhold, da børnefamilierne sjælendt har tid fredag aften og måske har helt andre ønsker til aktiviteter. Foreslaget gik ud på at bibeholde halvdelen af caféerne fredag aften, hvor der nogen gange kunne være indlæg og andre gange kunne vi bare hænge ud, lige som konceptet er p.t. Flemming vil gerne koordinere indlæggene. De andre cafeer kunne lægges på tidspunkter, hvor det passer børnefamilierne bedre. Det skulle selvfølgelig være børnefamilierne, der foreslår aktiviteter eller står for disse arrangementer. Der var god opbakning til forslaget og bestyrelsen arbejder gerne videre på ideen.

p.v.a. bestyrelsen

Anne Lise Maarup

Referat Generalforsamling 2015

        Referat fra Mødestedets  GENERALFORSAMLING  lørdag d.14-3-2015            

  TILSTEDE : Jytte, Flemming, Majken, Hugo, Lone, Sofia, Johannes, Mette, Kurt(39), Allan, Linda, Claes, Merete, Kurt(56), Anette, Bente, Herluf, Karen Margrete, Birger, Grethe, Lene, Anders, Jørgen, Kristian og Charlotte.

  DIRIGENT : Her blev Flemming valgt

  FORMANDENS BERETNING : Birger takkede for altid godt fremmøde og hjælp. Bl.a. støtten til huset når I køber drikkevarer.  Vi har haft flot fremmøde til arrangementerne ( fx var der 73 betalende til klassisk koncert ) og der har været flere udlejninger.

Containeren er blevet flyttet for renovering og der vil blive gravet ud så den kan komme til at stå i gavlen og i niveau. Samtidig vil der blive gravet ud til flisebelægning langs huset.

  FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB :  Bl.a. er partyteltet blevet solgt , brændet er donationer og vi har fået et tilskud fra kommunen på næsten 15.000kr. Samlet har vi et overskud på ca. 40.000kr.  Regnskabet blev rost og godkendt.

  VALG : Alle på valg blev genvalgt på nær Barbara som blev afløst af Lotte Larsen.   Kristian blev valgt som revisor (revisorsuppleant) i steder for Hugo

  FORSLAG TIL BEHANDLING .

  VEDTÆGTSÆNDRINGER :

§4.1 : Indkaldelse til generalforsamling vil fremover blive sendt pr. mail og ved skilteopslag senest 14 dage før.  VEDTAGET.                                                                        

§5.2 : Godkendelse af regnskab sker på førstkommende generalforsamling og sendes til Kalundborg kommune umiddelbart efter   VEDTAGET.     

  I vedtægterne står der nævnt at der er aktionærer men ingen har henvendt sig i mindst 10 år. Bestyrelsen vil prøve at få juridisk bistand (fx ved at kontakte Vestsjællands forsamlingshusforening som vi er medlem af eller retshjælpen) så vi får en afklaring (dette kan muligvis få betydning i forhold til evt. tilskud) Samtidig undersøger bestyrelsen også nødvendigheden af at sende oplysninger til Lokalarkivet.   VEDTAGET.

  FORSLAG TIL BUDGET : Det er meget vigtigt at vi får tegnet en ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmerne.  Flemming efterlyste en langtidsplan for hvad vores overskud skal bruges til.  Dette mente Kurt (56) bør vente til det juridiske er på plads. Birger oplyste at der ved mange ansøgninger om tilskud til fx tag, kræves at vi selv har en vis procentdel af beløbet.

EVENTUELT :  Allan oplyste at Regnbuebanden ikke kommer til os i påsken alligevel. De kan dog opleves i Ubby kirke påskesøndag kl. 14                                                                 Herluf efterlyste en udvendig maling af huset. Det vil blive arrangeret i forbindelse med fliselægning mm.                                                                                                                   Der var stemning for at arrangere en loppemarkeds-weekend hvor Mødestedet vil få en procentdel af omsætningen.                                                                                                  Pinsekunst er arrangeret. Udstillere er Jeppe Kruse og Frans som tidligere har udstillet.                                                                                                       

Lisbeth kommer igen og taler til grundlovsmøde – denne gang bla. om kvindekamp. Hun ønsker musik, fællessang og lagkager hvilket bliver arrangeret.                        Klassiskkoncert er fastsat til søndag d. 21juni                                                          Kurt(39) foreslog et Skt.Hans arrangement. Vi har tidligere ikke ville konkurrere med Buerup men nu kan vi overveje et bål på Birgers mark.

 

Referent Charlotte